ECS Vectors Translations - Parameters all vectors

From TTWiki
Jump to navigationJump to search

1 * 1 14 "C" "INFO"

"B" "NPAR" \w1 5
"C" "PARA"
"C" \d0
"T" "NAME" 02 "ÞKeine Lagerbegrenzung" 00
"T" "DESC" 02 "ÞSchaltet die Mengenbegrenzung für Vorratslager ab" 00
"T" "NAME" 07 "ÞОтмена размера склада" 00
"T" "DESC" 07 "ÞОтключает ограничение по размеру складов предприятий" 00
"T" "NAME" 24 "ÞVégtelen tárolókapacitás a gazdasági épületeknek" 00
"T" "DESC" 24 "ÞHatására a gazdasági épületek akármennyit tárolhatnak a bejövő termékekből" 00
"T" "NAME" 30 "ÞMagazynowanie bez ograniczeń" 00
"T" "DESC" 30 "ÞZakłady przetwórcze mogą otrzymywać nieograniczoną ilość ładunków." 00
"T" "NAME" 35 "ÞRajaton varasto" 00
"T" "DESC" 35 "ÞVaraston ylärajat pois päältä" 00
"T" "NAME" 7f "ÞNo stockpile limit" 00
"T" "DESC" 7f "ÞSwitches off storeplace limits" 00
"B" "DFLT" \w4 \d0
"B" "MASK" \w3 \b0 \b0 \b1
"B" "TYPE" \w1 1
00
"C" \d1
"T" "NAME" 02 "ÞUnbegrenzte Reserven" 00
"T" "DESC" 02 "ÞStattet Bergwerke, Ölquellen und Förderplattformen mit unbegrenzten Rohstoffreserven aus" 00
"T" "NAME" 07 "ÞОтмена размеров полезных ископаемых" 00
"T" "DESC" 07 "ÞОтключает ограничения по количеству полезных ископаемых на рудниках и нефтяных месторождениях" 00
"T" "NAME" 24 "ÞVégtelen készletek a bányáknak" 00
"T" "DESC" 24 "ÞHatására a bányák sosem merülnek ki (az olajkutak és olajfúró tornyok is bányáknak minősülnek)" 00
"T" "NAME" 30 "ÞZasoby kopalń bez ograniczeń" 00
"T" "DESC" 30 "ÞZłoża kopalń, platform i pól naftowych nigdy się nie wyczerpują." 00
"T" "NAME" 35 "ÞEi kapasiteettia kaivoksille" 00
"T" "DESC" 35 "ÞKaivosten resurssien määrä on rajaton (öljylähteet ja porauslautat ovat myös kaivoksia)" 00
"T" "NAME" 7f "ÞNo mines capacity" 00
"T" "DESC" 7f "ÞSwitches off mines capacity (oil wells, oil rig are also mines)" 00
"B" "DFLT" \w4 \d0
"B" "MASK" \w3 \b0 \b1 \b1
"B" "TYPE" \w1 1
00
"C" \d2
"T" "NAME" 02 "ÞKeine Betriebsaufgabe der Bergwerke" 00
"T" "DESC" 02 "ÞKeine Betriebsaufgabe der Bergwerke, Ölquellen und Förderplattformen, ausser bei abgebauten Reserven" 00
"T" "NAME" 07 "ÞОтмена закрытия рудников до исчерпания ресурсов" 00
"T" "DESC" 07 "ÞОтключает возможность закрытия рудников и нефтяных месторождений до исчерпания ресурсов" 00
"T" "NAME" 24 "ÞA bányák nem zárnak be bizonyos idő után" 00
"T" "DESC" 24 "ÞHatására a bányák csak akkor zárnak be, ha kimerültek (az olajkutak és olajfúró tornyok is bányáknak minősülnek)" 00
"T" "NAME" 30 "ÞKopalnie nie będą zamykane" 00
"T" "DESC" 30 "ÞWyłącza zamykanie kopalń wraz z upływem czasu.\nDotyczy również platform i pól naftowych." 00
"T" "NAME" 35 "ÞEi aikarajoitteisia sulkeutumisia kaivoksille" 00
"T" "NAME" 35 "ÞKaivokset eivät sulkeudu paitsi jos kaikki resurssit on käytetty (öljylähteet ja porauslautat ovat myös kaivoksia)" 00
"T" "NAME" 7f "ÞNo mines timebased closure" 00
"T" "DESC" 7f "ÞSwitches off mines closure unless exhausted (oil wells, oil rig are also mines)" 00
"B" "DFLT" \w4 \d0
"B" "MASK" \w3 \b0 \b2 \b1
"B" "TYPE" \w1 1
00
"C" \d3
"T" "NAME" 02 "ÞKeine Betriebsaufgabe belieferter Industrien" 00
"T" "DESC" 02 "ÞKeine Betriebsaufgabe belieferter Industrien wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:\n"
"- Transportmenge abtransportierter Produkte mindestens 1%\n"
"- eine beliebig grosse Frachtmenge muss an jedem Ersten des Monats angeliefert werden\n"
"- die Industrie wurde vom Spieler finanziert" 00
"T" "NAME" 07 "ÞДополнительная защита предприятий от закрытия" 00
"T" "DESC" 07 "ÞВключает защиту предприятий от закрытия при выполнении любого из условий:\n"
"- уровень вывоза продукции более 1%\n"
"- склад предприятия не пуст на 1-ое число месяца\n"
"- предприятие построено игроком" 00
"T" "NAME" 24 "ÞVédelem a gazdasági épületek bezárása ellen" 00
"T" "DESC" 24 "ÞHatására a gazdasági épületek nem zárnak be, ha az alábbiak közül legalább az egyik igaz:\n"
"- az elszállított rakomány legalább 1%\n"
"- van várakozó rakomány a hónap első napján\n"
"- a gazdasági épületet a játékos építette" 00
"T" "NAME" 30 "ÞDodatkowe zabezp. przed zamknięciem" 00
"T" "DESC" 30 "ÞZakłady nie będą zamykane, jeśli zostanie spełniony chociaż jeden z warunków:\n"
"- transport jest na poziomie 1% lub wyższym\n"
"- magazyn przedsiębiorstwa nie jest pusty w pierwszym dniu miesiąca\n"
"- przedsiębiorstwo zostało ufundowane przez gracza" 00
"T" "NAME" 35 "ÞLisäsuoja teollisuuden sulkeutumiselta" 00
"T" "DESC" 35 "ÞAntaa suojan sulkeutumiselta. Teollisuus ei koskaan sulkeudu, jos joku seuraavista on totta:\n"
"- kuljetustaso on vähintään 1%\n"
"- mitä vain rahtia on odottamassa kuukauden ensimmäisenä päivänä\n"
"- teollisuus on pelaajan rakentama" 00
"T" "NAME" 7f "ÞAdditional industry closure protection" 00
"T" "DESC" 7f "ÞSwitches on closure protection. Industry will never close if one of the following is true:\n"
"- transportation level is at least 1%\n"
"- any cargo is waiting on 1-st day of the month)\n"
"- the industry is build by the player" 00
"B" "DFLT" \w4 \d0
"B" "MASK" \w3 \b0 \b3 \b1
"B" "TYPE" \w1 1
00
"C" \d4
"T" "NAME" 02 "ÞKeine Neueröffnung bzw Schliessung von Industrien" 00
"T" "DESC" 02 "ÞSchaltet Neueröffnung bzw Schliessung von Industrien aus" 00
"T" "NAME" 07 "ÞОтмена закрытий и появлений предприятий" 00
"T" "DESC" 07 "ÞОтменяет закрытие существующих и появление новых предприятий" 00
"T" "NAME" 24 "ÞGazdasági épületek nem nyílnak és nem zárnak be" 00
"T" "DESC" 24 "ÞHatására nem jelennek meg új gazdasági épületek, és a meglévőek sem zárnak be" 00
"T" "NAME" 30 "ÞBez zamykania/otwierania przedsiębiorstw" 00
"T" "DESC" 30 "ÞAnuluje zamykanie istniejących i powstawanie nowych przedsiębiorstw." 00
"T" "NAME" 35 "ÞTeollisuus ei avaudu/sulkeudu" 00
"T" "DESC" 35 "ÞTeollisuuden avautuminen ja sulkeutuminen pelin aikana pois päältä" 00
"T" "NAME" 7f "ÞNo industry appearing/closure" 00
"T" "DESC" 7f "ÞSwitches off appearing/closure of industries" 00
"B" "DFLT" \w4 \d0
"B" "MASK" \w3 \b0 \b4 \b1
"B" "TYPE" \w1 1
00
00
00

00