ECS Vectors Translations - Parameters town vector

From TTWiki
Jump to navigationJump to search

1 * 1 14 "C" "INFO"

"B" "NPAR" \w1 9
"C" "PARA"
"C" \d0
"T" "NAME" 02 "ÞKeine Lagerbegrenzung" 00
"T" "DESC" 02 "ÞSchaltet die Mengenbegrenzung für Vorratslager ab" 00
"T" "NAME" 07 "ÞОтмена размера склада" 00
"T" "DESC" 07 "ÞОтключает ограничение по размеру складов предприятий" 00
"T" "NAME" 24 "ÞVégtelen tárolókapacitás a gazdasági épületeknek" 00
"T" "DESC" 24 "ÞHatására a gazdasági épületek akármennyit tárolhatnak a bejövő termékekből" 00
"T" "NAME" 30 "ÞMagazynowanie bez ograniczeń" 00
"T" "DESC" 30 "ÞZakłady przetwórcze mogą otrzymywać nieograniczoną ilość ładunków." 00
"T" "NAME" 35 "ÞRajaton varasto" 00
"T" "DESC" 35 "ÞVaraston ylärajat pois päältä" 00
"T" "NAME" 7f "ÞNo stockpile limit" 00
"T" "DESC" 7f "ÞSwitches off storeplace limits" 00
"B" "DFLT" \w4 \d0
"B" "MASK" \w3 \b3 \b0 \b1
"B" "TYPE" \w1 1
00
"C" \d1
"T" "NAME" 02 "ÞUnbegrenzte Reserven" 00
"T" "DESC" 02 "ÞStattet Bergwerke, Ölquellen und Förderplattformen mit unbegrenzten Rohstoffreserven aus" 00
"T" "NAME" 07 "ÞОтмена размеров полезных ископаемых" 00
"T" "DESC" 07 "ÞОтключает ограничения по количеству полезных ископаемых на рудниках и нефтяных месторождениях" 00
"T" "NAME" 24 "ÞVégtelen készletek a bányáknak" 00
"T" "DESC" 24 "ÞHatására a bányák sosem merülnek ki (az olajkutak és olajfúró tornyok is bányáknak minősülnek)" 00
"T" "NAME" 30 "ÞZasoby kopalń bez ograniczeń" 00
"T" "DESC" 30 "ÞZłoża kopalń, platform i pól naftowych nigdy się nie wyczerpują."
"T" "NAME" 35 "ÞEi kapasiteettia kaivoksille" 00
"T" "DESC" 35 "ÞKaivosten resurssien määrä on rajaton (öljylähteet ja porauslautat ovat myös kaivoksia)" 00
"T" "NAME" 7f "ÞNo mines capacity" 00
"T" "DESC" 7f "ÞSwitches off mines capacity (oil wells, oil rig are also mines)" 00
"B" "DFLT" \w4 \d0
"B" "MASK" \w3 \b3 \b1 \b1
"B" "TYPE" \w1 1
00
"C" \d2
"T" "NAME" 02 "ÞKeine Betriebsaufgabe der Bergwerke" 00
"T" "DESC" 02 "ÞKeine Betriebsaufgabe der Bergwerke, Ölquellen und Förderplattformen, ausser bei abgebauten Reserven" 00
"T" "NAME" 07 "ÞОтмена закрытия рудников до исчерпания ресурсов" 00
"T" "DESC" 07 "ÞОтключает возможность закрытия рудников и нефтяных месторождений до исчерпания ресурсов" 00
"T" "NAME" 24 "ÞA bányák nem zárnak be bizonyos idő után" 00
"T" "DESC" 24 "ÞHatására a bányák csak akkor zárnak be, ha kimerültek (az olajkutak és olajfúró tornyok is bányáknak minősülnek)" 00
"T" "NAME" 30 "ÞKopalnie nie będą zamykane" 00
"T" "DESC" 30 "ÞWyłącza zamykanie kopalń wraz z upływem czasu.\nDotyczy również platform i pól naftowych." 00
"T" "NAME" 35 "ÞEi aikarajoitteisia sulkeutumisia kaivoksille" 00
"T" "NAME" 35 "ÞKaivokset eivät sulkeudu paitsi jos kaikki resurssit on käytetty (öljylähteet ja porauslautat ovat myös kaivoksia)" 00
"T" "NAME" 7f "ÞNo mines timebased closure" 00
"T" "DESC" 7f "ÞSwitches off mines closure unless exhausted (oil wells, oil rig are also mines)" 00
"B" "DFLT" \w4 \d0
"B" "MASK" \w3 \b3 \b2 \b1
"B" "TYPE" \w1 1
00
"C" \d3
"T" "NAME" 02 "ÞKeine Betriebsaufgabe belieferter Industrien" 00
"T" "DESC" 02 "ÞKeine Betriebsaufgabe belieferter Industrien wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:\n"
"- Transportmenge abtransportierter Produkte mindestens 1%\n"
"- eine beliebig grosse Frachtmenge muss an jedem Ersten des Monats angeliefert werden\n"
"- die Industrie wurde vom Spieler finanziert" 00
"T" "NAME" 07 "ÞДополнительная защита предприятий от закрытия" 00
"T" "DESC" 07 "ÞВключает защиту предприятий от закрытия при выполнении любого из условий:\n"
"- уровень вывоза продукции более 1%\n"
"- склад предприятия не пуст на 1-ое число месяца\n"
"- предприятие построено игроком" 00
"T" "NAME" 24 "ÞVédelem a gazdasági épületek bezárása ellen" 00
"T" "DESC" 24 "ÞHatására a gazdasági épületek nem zárnak be, ha az alábbiak közül legalább az egyik igaz:\n"
"- az elszállított rakomány legalább 1%\n"
"- van várakozó rakomány a hónap első napján\n"
"- a gazdasági épületet a játékos építette" 00
"T" "NAME" 30 "ÞDodatkowe zabezp. przed zamknięciem" 00
"T" "DESC" 30 "ÞZakłady nie będą zamykane, jeśli zostanie spełniony chociaż jeden z warunków:\n"
"- transport jest na poziomie 1% lub wyższym\n"
"- magazyn przedsiębiorstwa nie jest pusty w pierwszym dniu miesiąca\n"
"- przedsiębiorstwo zostało ufundowane przez gracza" 00
"T" "NAME" 35 "ÞLisäsuoja teollisuuden sulkeutumiselta" 00
"T" "DESC" 35 "ÞAntaa suojan sulkeutumiselta. Teollisuus ei koskaan sulkeudu, jos joku seuraavista on totta:\n"
"- kuljetustaso on vähintään 1%\n"
"- mitä vain rahtia on odottamassa kuukauden ensimmäisenä päivänä\n"
"- teollisuus on pelaajan rakentama" 00
"T" "NAME" 7f "ÞAdditional industry closure protection" 00
"T" "DESC" 7f "ÞSwitches on closure protection. Industry will never close if one of the following is true:\n"
"- transportation level is at least 1%\n"
"- any cargo is waiting on 1-st day of the month)\n"
"- the industry is build by the player" 00
"B" "DFLT" \w4 \d0
"B" "MASK" \w3 \b3 \b3 \b1
"B" "TYPE" \w1 1
00
"C" \d4
"T" "NAME" 02 "ÞKeine Neueröffnung bzw Schliessung von Industrien" 00
"T" "DESC" 02 "ÞSchaltet Neueröffnung bzw Schliessung von Industrien aus" 00
"T" "NAME" 07 "ÞОтмена закрытий и появлений предприятий" 00
"T" "DESC" 07 "ÞОтменяет закрытие существующих и появление новых предприятий" 00
"T" "NAME" 24 "ÞGazdasági épületek nem nyílnak és nem zárnak be" 00
"T" "DESC" 24 "ÞHatására nem jelennek meg új gazdasági épületek, és a meglévőek sem zárnak be" 00
"T" "NAME" 30 "ÞBez zamykania/otwierania przedsiębiorstw" 00
"T" "DESC" 30 "ÞAnuluje zamykanie istniejących i powstawanie nowych przedsiębiorstw." 00
"T" "NAME" 35 "ÞTeollisuus ei avaudu/sulkeudu" 00
"T" "DESC" 35 "ÞTeollisuuden avautuminen ja sulkeutuminen pelin aikana pois päältä" 00
"T" "NAME" 7f "ÞNo industry appearing/closure" 00
"T" "DESC" 7f "ÞSwitches off appearing/closure of industries" 00
"B" "DFLT" \w4 \d0
"B" "MASK" \w3 \b3 \b4 \b1
"B" "TYPE" \w1 1
00
"C" \d5
"T" "NAME" 02 "ÞOriginale Güter und Industrietypen" 00
"T" "DESC" 02 "ÞBehält die originalen Güter und Industrietypen bei" 00
"T" "NAME" 07 "ÞСохранение оригинальных предприятий и грузов" 00
"T" "DESC" 07 "ÞОтключает исчезнавение оригинальных предприятий и грузов, за исключением замены их грузами ECS" 00
"T" "NAME" 24 "ÞAz alapértelmezett áruk és gazdasági épületek engedéyezése" 00
"T" "DESC" 24 "ÞHatására nem tiltódnak le az alapértelmezett áruk és gazdasági épületek" 00
"T" "NAME" 30 "ÞOryginalne przedsiębiorstwa i towary" 00
"T" "DESC" 30 "ÞPrzywraca standardowe zakłady i towary, z wyjątkiem tych zastąpionych przez ECS." 00
"T" "NAME" 35 "ÞPäällekkäisyys alkuperäisen rahdin ja teollisuuden kanssa" 00
"T" "DESC" 35 "ÞAlkuperäisiä teollisuuksia ja rahteja ei lakkauteta" 00
"T" "NAME" 7f "ÞOverlap default cargoes and industries" 00
"T" "DESC" 7f "ÞSwitches off disabling default cargoes and industries code" 00
"B" "DFLT" \w4 \d0
"B" "MASK" \w3 \b0 \b0 \b1
"B" "TYPE" \w1 1
00
"C" \d6
"T" "NAME" 02 "ÞKeine variable Schneelinie" 00
"T" "DESC" 02 "ÞSchaltet die variable Schneelinie ab" 00
"T" "NAME" 07 "ÞОтмена управления уровнем снега" 00
"T" "DESC" 07 "ÞОтключает задание высоты уровня снега" 00
"T" "NAME" 24 "ÞA változó hóhatár kikapcsolása" 00
"T" "DESC" 24 "ÞHatására a hóhatár változatlan marad" 00
"T" "NAME" 30 "ÞBez zróżnicowanej linii śniegu" 00
"T" "DESC" 30 "ÞPozwala wyłączyć zróżnicowanie linii i obszarów zaśnieżonych." 00
"T" "NAME" 35 "ÞEi vaihtelevaa lumirajaa" 00
"T" "DESC" 35 "Lumirajan ja lumisen maan vaihtelu pois päältä" 00
"T" "NAME" 7f "ÞNo varying snowlines" 00
"T" "DESC" 7f "ÞSwitches off varying snowlines and snowed ground" 00
"B" "DFLT" \w4 \d0
"B" "MASK" \w3 \b1 \b0 \b1
"B" "TYPE" \w1 1
00
"C" \d7
"T" "NAME" 02 "ÞKeine neuen Landschaftssymbole" 00
"T" "DESC" 02 "ÞSchaltet die neuen Landschaftssymbole im Spielstartfenster ab" 00
"T" "NAME" 07 "ÞОтмена иконок" 00
"T" "DESC" 07 "ÞОтключает иконки климата" 00
"T" "NAME" 24 "ÞAz új táj ikonok kikapcsolása" 00
"T" "DESC" 24 "ÞLetiltja az új táj ikonok megjelenését az üdvözlőképernyőn" 00
"T" "NAME" 30 "ÞBez nowych ikon krajobrazu" 00
"T" "DESC" 30 "ÞWyłącza nowe ikony krajobrazu w oknie uruchamiania gry." 00
"T" "NAME" 35 "ÞEi uusia maisemakuvakkeita" 00
"T" "DESC" 35 "ÞUusia maisemakuvakkeita ei näytetä aloitusikkunassa" 00
"T" "NAME" 7f "ÞNo new landscape icons" 00
"T" "DESC" 7f "ÞSwitches off new landscape icons for intro screen" 00
"B" "DFLT" \w4 \d0
"B" "MASK" \w3 \b2 \b0 \b1
"B" "TYPE" \w1 1
00
"C" \d8
"T" "NAME" 02 "ÞGold und Wertsachen" 00
"T" "DESC" 02 "ÞRegelt die Verfügbarkeit von Gold und Wertsachen" 00
"T" "NAME" 07 "ÞУправление золотом и ценностями" 00
"T" "DESC" 07 "ÞОпределяет появления золота и ценностей" 00
"T" "NAME" 24 "ÞArany és értéktárgyak" 00
"T" "DESC" 24 "ÞAz arany és az értéktárgyak megjelenését szabályozza" 00
"T" "NAME" 30 "ÞZłoto i kosztowności" 00
"T" "DESC" 30 "ÞOkreśla dostępność złota i kosztowności" 00
"T" "NAME" 35 "ÞKulta ja arvoesineet" 00
"T" "DESC" 35 "ÞMäärittää kullan ja arvoesineiden esiintymisen" 00
"T" "NAME" 7f "ÞGold and valuables" 00
"T" "DESC" 7f "ÞSpecifies appearence of gold and valuables" 00
"B" "DFLT" \w4 \d0
"B" "TYPE" \w1 0
"B" "MASK" \w3 \b4 \b0 \b2
"B" "LIMI" \w8 \d0 \d2
"C" "VALU"
"T" \d0 02 "ÞErsetzen von Wertsachen durch Gold und Bereitstellung der Goldmine" 00
"T" \d1 02 "ÞKeine Bereitstellung von Gold bzw der Goldmine, Wertsachen bleiben unbeeinflusst" 00
"T" \d2 02 "ÞKeine Bereitstellung von Gold. Die Goldmine ist verfügbar und produziert nun die entsprechende Menge an Wertsachen" 00
"T" \d0 07 "ÞЗамена ценностей на золото и появление Золотых рудников" 00
"T" \d1 07 "ÞОтсутсвует золото и Золотые рудники. Ценности без изменений" 00
"T" \d2 07 "ÞОтсутсвует золото. Золотые рудники производят ценности" 00
"T" \d0 24 "ÞCserélje le az értéktárgyakat aranyra, és legyen aranybánya" 00
"T" \d1 24 "ÞNincs arany és aranybánya, az értéktárgyak érintetlenek maradnak" 00
"T" \d2 24 "ÞNincs arany. Az aranybánya értéktárgyakat termel" 00
"T" \d0 30 "Þzłoto zastępuje kosztowności, kopalnia złota dostępna" 00
"T" \d1 30 "Þbez złota i kopalni złota, kosztowności bez zmian" 00
"T" \d2 30 "Þbez złota, kopalnia złota dostępna i produkuje kosztowności" 00
"T" \d0 35 "ÞKorvaa arvoesineet kullalla, kultakaivos toimii" 00
"T" \d1 35 "ÞKulta ja kultakaivos pois päältä, ei vaikutusta arvoesineisiin" 00
"T" \d2 35 "ÞKulta pois päältä, kultakaivos toimii ja tuottaa arvoesineitä" 00
"T" \d0 7f "ÞReplace VALUables with GOLD and make Gold mine available" 00
"T" \d1 7f "ÞNo Gold nor Gold mine is provided, valuables are not affected" 00
"T" \d2 7f "ÞNo Gold is provided. Gold mine is available and produces valuables" 00
00
00
00
00

00